Ένα Εικονικό Εργαστήριο για τη Διδασκαλία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων


G.Demou, P. Kefalas and E.Kehris


Abstract: Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού εικονικού εργαστηρίου ηλεκτρισμού το οποίο έχει σκοπό να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε ένα πραγματικό εργαστήριο φυσικής. Το λογισμικό αποτελεί μια παραθυρική και διαδραστική εφαρμογή με φιλικό περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δημιουργήσει πολύπλοκα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στη συνέχεια γίνεται αυτόματα και σταδιακά η απλοποίηση των σύνθετων συνδεσμολογιών, ώστε ο μαθητής να παρακολουθεί στην οθόνη τα επιμέρους βήματα. Αυτό βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει καλύτερα "πώς" και "γιατί" γίνεται μια τέτοια απλοποίηση. Το τελικό κύκλωμα είναι ισοδύναμο με το αρχικό και η συμπεριφορά του μπορεί να μελετηθεί μέσα από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις που δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα.

Keywords: Computer Aided Learning, Teaching Electricity in High School Students

To Appeared in: Proceedings of the Conference on Teaching of Physical Sciences and Application of New Technologies in Education, Thessaloniki, May 1998.

Available: Hardcopy on request from the authors.


Back to Dept. of Computer Science, CITY Liberal Studies
 
Back to Petros Kefalas home page