Ο ρόλος της Ανοιχτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις Επιχειρήσεις


P.H.Ketikidis, P. Kefalas and D.Stamatis 
Abstract:
Η ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ωθεί πολλές από τις επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε αυτές. Το πρόβλημα που επιβάλλει η φυσική παρουσία των εργαζομένων για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, έρχεται να επιλύσει η Ανοιχτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑΕΕ), η οποία πλέον χρησιμοποιεί κατά κόρον τις νέες τεχνολογίες. Η σύγκλιση στην εξέλιξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δημιουργεί αφάνταστες νέες δυνατότητες στην ΑΕΕ ώστε αυτή να μπορεί να αναταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες για αποκεντρωμένη, εξατομικευμένη,  και ταυτόχρονα οικονομικά συμφέρουσα εκπαίδευση.
 
 Keywords:   Open and Distance Learning, Networked Learning.

Appeared in: Sin (Journal of the Singular Software Company), Vol.11, pp.63-65, December 1997.

Available: Hardcopy on request from the authors. .


Back to Dept. of Computer Science, CITY Liberal Studies
 
Back to Petros Kefalas home page